• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KOMPLEKS RADIMIRI, LJUTA


  KOMPLEKS RADIMIRI, LJUTA  Godina: 

  2013


  Istorijski kompleks nalazi se u priobalnom nizu kuća u naselju Ljuta, kod Kotora. Izgradila ga je poznata pomorska porodica Radimiri, a prvi put se zvanično pominje u austrijskom katastru iz 1837.g. Kompleks čine palata, dva pomoćna objekta i nadzemna bistijerna. U palati sačuvani su ostaci starijeg, moguće je, srednjovjekovnog objekta, kućna kapela, položaj izvornog drvenog stepeništa, profilisani elementi prozora i vrata, i dr.
  Projektom je predviđeno da se kompleks obnovi uz minimalne intervencije i opremi za savremeni život.