• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KUĆA VASILJKOVIĆ, TIVAT


  KUĆA VASILJKOVIĆ, TIVAT  Godina: 

  2013


  Predmetna građevina nalazi se u naselju Gradiošnica, namjenjena je stanovanju jedne porodice. Pri oblikovanju objekta uzeti su u obzir želje investitora i potrebe budućih korisnika. Projekat je urađen u duhu modernog vremena ali i prirodnog i urbanog okruženja, uzimajući takođe u obzir tradiciju u gradnji koja je zastupljena na ovom prostoru. Radovi na izgradnji su u toku.