• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • ref-sav-5-KUĆA BRATIĆ, MILOVIĆI

  Submitted by webatelje on 05/ 06/2018 - 11:07

  Predmetna planirana građevina se nalazi u naselju Krtoli na poluostrvu Luštica, namjenjena je stanovanju dvije porodice. Pri oblikovanju objekta uzeti su u obzir svi bitni faktori lokacije, kao i potrebe budućih korisnika, koji su pretočeni u funkcionalno, estetski i konstruktivno savremeni objekat koji odgovara duhu vremena, a pritom poštuje okruženje i lokalne geološke, pejzažne i mikroklimatske uslove.

  Subscribe to