• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • ref-rekonst-08-KUĆA br. 149,PERAST

  Submitted by webatelje on 05/ 06/2018 - 09:14

  Predmetno građevina nalazi se u gornjoj zoni Perasta, neposredno ispod Jadranske magistrale. U periodu izrade projekta kuća je bio u lošem stanju uzrokovanom nedavnim požarom i dugogodišnjom zapuštenošću. Kuća je jednostavne pravougaone osnove sa dvije ugaone viđenice, sa denivelisanim vrtom i izuzetnim pogledom.
  Projektom je predviđena rekonstrukcija i prilagođavanje kuće i vrta za savremeni život.

  ref-rekonst-07-KOMPLEKS RADIMIRI, LJUTA

  Submitted by webatelje on 05/ 06/2018 - 09:08

  Istorijski kompleks nalazi se u priobalnom nizu kuća u naselju Ljuta, kod Kotora. Izgradila ga je poznata pomorska porodica Radimiri, a prvi put se zvanično pominje u austrijskom katastru iz 1837.g. Kompleks čine palata, dva pomoćna objekta i nadzemna bistijerna. U palati sačuvani su ostaci starijeg, moguće je, srednjovjekovnog objekta, kućna kapela, položaj izvornog drvenog stepeništa, profilisani elementi prozora i vrata, i dr.
  Projektom je predviđeno da se kompleks obnovi uz minimalne intervencije i opremi za savremeni život.

  ref-rekonst-06-Kuća br.1112, Dražin vrt

  Submitted by webatelje on 05/ 06/2018 - 09:02

  Naselje Dražin vrt se nalazi na prostoru ispod i iznad magistralnog puta Kotor-Perast-Risan, a predmetna kuća nalazi se u prvom redu kuća sa gornje strane puta, na uzvišenju sa koga se pruža divan pogled na Kotorski zaliv. Kuća se danas nalazi u ruševnom stanju. Izvorno, ovo je bila kuća izuzetno izdužene osnove, spratnosti P+1+Pk, sa dvije ugaone vidionice na krajevima, prema moru. U projektantskom smislu predmetna građevina će biti uređena kao savremeni dom za porodicu, gdje će se u unutrašnjosti zadržati tzv. otvoreni plan - jedinstveni prostor sa što manje pregradnih zidova.

  ref-rekonst-05-KOMPLEKS DABINOVIC, LJUTA

  Submitted by webatelje on 05/ 06/2018 - 08:56

  Istorijski kompleks nalazi se u priobalnom nizu kuća u naselju Ljuta, kod Kotora. Izgradila je poznata pomorska porodica Dabinović, a prvi put se pominje u austrijskom katastru iz 1837.g. Kompleks čine palata, pomoćni objekat i nadzemna bistijerna. Palata svojim položajem u naselju i na imanju, i okružena raskošnim vrtom, ima karakter renesansne vile. Sačuvano je parterno vrtno uređenje, bunar, vegetacija, profilisani elementi prozora i vrata, i dr.

  ref-rekonst-04-Kuća Kamenarović, Dobrota

  Submitted by webatelje on 27/ 04/2018 - 10:11

  Predmetno imanje nalazi u središnjem dijelu Dobrote. Dio je šireg stambenog kompleksa porodice Kamenarović, jedne od najznačajnijih pomorsko-trgovačkih porodica Dobrote u period 17-19. Vijeka, a centralna građevina kompleksa je palata Kamenarović, u čijoj neposrednoj blizini se nalazi predmetna građevina. Projektom su predviđeni svi aspekti obnove i restauracije eksterijera i enterijera stambenog objekta i dvorišta za potrebe porodičnog stanovanja.

  ref-rekonst-03-Đurovic, Mala, Risan

  Submitted by webatelje on 27/ 04/2018 - 10:09

  Imanje predstavlja stambeno-poljoprivredni kompleks sa 4 objekta i terasasto uređenim imanjem od 8 hektara. Jedan od objekata predstavlja i turska stražarska kula. Na imanju se nalaze i ruševine dva objekta. Glavna građevina ima jedinstven sistem vodosnabdjevanja od bunara, putem podzemnih kanala, do malog ubla. Kompleks ima izuzetne ambijentalne vrijednosti, a njegova autentičnost sačuvana je najvećoj mogućoj mjeri.
  Projektom je predviđeno da se kompleks obnovi uz minimalne intervencije i opremi za savremeni život. Radovi na izradi projekta su u toku.

  ref-rekonst-02-Kula Trojica, Kotor

  Submitted by webatelje on 27/ 04/2018 - 10:03

  Kula Trojica nalazi se na platou, na istoimenom prevoju koji razdvaja Kotorski zaliv od Grbaljskog polja, kao i brdo Vrmac od obronaka planine Lovćen. Kroz istoriju, ovo je bio prostor ukrštanja značajnih puteva, lokacija od izuzetne strateške važnosti za odbranu Kotora. Stoga se smatra da je današnja kula posljednji sačuvani objekat šireg utvrđenog kompleksa, u okviru koga se mogla nalaziti i srednjovjekovna crkva sv. Trojice, po kojoj je prostor i dobio ime.

  Subscribe to