• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • ref-konzervatorski-palata smekja

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 10:54

  Kompleks palata Smekja nalazi se u centralnom priobalnom dijelu Perasta. Kompleks čine dva krila palate: starije, barokna palata izgrađena 1764. godine i mlađe, započeto 1764., a završena 1936. godine. Dio komplesa je i barokna crkva sv. Marka. Palata Smekja najveća je i jedna od najljepših palata Perasta. Njenoj ljepoti naročito doprinose istaknut položaj na ovali mora, prostorni sklop, vezni trakt sa mlađim krilom, terasa u nivou prvog sprata, dekoracija kamenih okvira prozora i vrata, kao i činjenica da su sve fasade izrađene od korčulanskog kamena.

  ref-konzervatorski-palata pima

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 10:51

  Palata se nalazi u centralnoj zoni Starog grada Kotora na istočnoj strani Trga od Brašna. Palata je dobila ime po svojim graditeljima, vlastelinskoj porodici Pima. Na osnovu istorijskih izvora i stilskih karakteristika, datuje se u kraj XVII vijeka, mada je istraživanjima utvrđeno da uz zadnju (istočnu) fasadu prolazila trasa srednjevjekovne ulice i da se u tom traktu palate nalaze ostaci starijih faza građevine sa romaničkim i gotičkim prozorima. Palata kakvu danas poznajemo ima karakteristike renesansnog i baroknog stila.

  ref-konzervatorski-andrije - krimovica

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 10:37

  Crkva se nalazi u selu Krimovica, u Donjem Grblju. Izgrađena je na istaknutom položaju koje predstavlja kultno mjesto tokom više od 2000 godina. Tu su nađeni ostaci ilirskog tumula i rimskog objekta sa mozaikom, koji je uklopljen u pod sadašnje crkve. U zemljotresu 1979. godine crkva je znatno oštećena.
  Projektom je predviđeno da se crkva u potpunosti obnovi uz rekonstrukciju obrušenih zidova i djelova građevine koristeći tradicionalne tehnike i originalni materijal koji je sačuvan u neposrednoj blizini crkve. Radovi na obnovi crkve su u toku.

  ref-konzervatorski-konak-zlatica

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 10:34

  Konak je smješten u istorijski objekat nekadašnje kuće kučkog vojvode, koja potiče iz XVII vijeka. Nalazi se u neposrednoj blizini ranohrišćanskog arheološkog lokaliteta “Zlatica”.


  Projektom je predviđeno da se građevina obnovi u skladu sa sačuvanim podacima o izvornom izgledu.

  ref-konzervatorski-trojstva

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 10:02

  Kapela se nalazi na samoj obali mora na lokalitetu koji je od davnina poznat pod nazivom Trojstvo. Danas se nalazi u okviru privatnog posjeda koje čine kuće za odmor sa vrtovima. Ovo je mala jednobrodna građevina zasvedena kamenim svodom i pokrivena dvovodnim krovom od kamenih ploča. Pretpostavlja se da je izgrađena tokom XV vijeka. Na unutrašnjim zidovima kapele sačuvani su ostaci izuzetno vrijedne fresko dekoracije.
  Kapela je obnovljena uz minimalne intervencije, a njena autentičnost je očuvana u najvećoj mogućoj mjeri.

  ref-konzervatorski-biblioteka

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 09:58

  Crkva sv. Frana je velika barokna građevina sa zvonikom smještena u gustom tkivu južnog dijela Starog grada Kotora. Crkva je sagrađena 1688. godine, posle velikog zemljotresa 1667. godine. Crkva je napuštena od poslednje mise koja je održana 1840. godine i do danas se nalazi u ruševnom stanju.
  Projektom je predviđena promjena funkcije iz sakralnog i prostor za biblioteku Kotorske biskupije uz zadržavanje s u crkvi i prezentacija nađenih arheoloških ostataka u prizemlju i temeljima crkve.

  ref-konzervatorski-dabinovic

  Submitted by webatelje on 18/ 04/2018 - 09:55

  Ova palata nalazi se u prvom redu kuća uz more u Dobroti i predstavlja jednu od najljepših palata sa baroknim karakteristikama u Boki Kotorskoj. Izgradio je čuveni dobrotski trgovac i pomorac Đuro Dabinović zvani Kokot na osnovu projekta koji je, sudeći po stilu, mogao da izradi neki od venecijanskih arhitekata. Predanje kaže da je postojao i drveni model palate, koji nije sačuvan.


  Raskošna palata čija je glavna fasada izrađena od korčulanskog kamena, predstavlja mlađu fazu šireg kompleksa koji čine još dva starija objekta i nadzemna bistijerna.

  ref-nasljedje-02

  Submitted by webatelje on 17/ 04/2018 - 09:08

  Tema projekta je preostalo industrijsko nasljeđe Tivatskog Arsenala. Cilj je bio iznalaženje načina da se očuva i prezentuje njegov duh koji budućim generacijama treba da svjedoči o jednoj od najvažnijih epoha u istoriji Tivta i Boke Kotorske, kao i kojim sredstvima se ovo nasljeđe može angažovati u savremenim funkcijama da svojim istorijskim, kulturnim, tehnološkim, estetskim i drugim vrijednostima oplemeni nove prostore i sadržaje.

  Subscribe to