• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Konzervatorski nadzor tokom radova na restauraciji i rekonstrukciji utvrđenja Besac u Virpazaru, Skadarsko jezero


  Konzervatorski nadzor tokom radova na restauraciji i rekonstrukciji utvrđenja Besac u Virpazaru, Skadarsko jezero  Godina: 


  Utvrđenje Besac, nalazi se na uzvišenju, visokom oko 50mnm neposredno iznad samog naselja Virpazar. Do utvrđenja vodi kolski makadamski put koji se odvaja od savremene saobraćajnice Vir-Ostros, uz stranu jezera, u dužini od cca 200m.
  Utvrđenje Besac predstavlja fortifikacioni kompleks kojeg čine spoljašnji odbrambeni zid sa kapijom na južnoj i osmatračnicama i unutrašnje građevine: utvrda sa kružnim kulama, zgrada kasarne i ostaci pomoćnih objekata. Građevine unutar zidova bedema su skladno raspoređene i među njima postoji dobra komunikacija u vidu kaldrmisanih staza na različitim nivoima. Usled dugogodišnje napuštenosti i nebrige Utvrđenje je u ruševnom stanju.
  Projektom je predviđena rekonstrukcija sa revitalizacijom građevinskog nasljeđa.