• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography


 • OSNOVNI PODACI

  Studio za konzervaciju, projektovanje i konsalting PROJEKTOR sa sjedištem u Tivtu, upisan je u Registar privrednih subjekata u Crnoj Gori, u julu 2008. godine.  U cilju zaštite i odgovornog odnosa prema zaposlenima, klijentima i trećim licima PROJEKTOR osiguran je polisom osiguranja kod Lovćen Osiguranja.