• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography


 • KLIJENTI

  PROJEKTOR ima klijente i partnere među državnim institucijama, lokalnim samoupravama i privatnim kompanijama, kao što su:


  INSTITUCIJE  British Council

  Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore

  Kancelarija Evropske Unije u CG

  Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

  Opština Tivat

  Kotorska Biskupija


  KOMPANIJE  Porto Montenegro

  Marina Village

  Svjetska banka