• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • PROJEKAT REVALORIZACIJE KULTURNIH DOBARA CRNE GORE – STARI BAR


  PROJEKAT REVALORIZACIJE KULTURNIH DOBARA CRNE GORE – STARI BAR  Godina: 

  2013


  Projekat revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore projekat je Ministarstvo kulture koji ima za cilj da se izvrši sveobuhvatna analiza stanja i vrijednosti svih registrovanih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara u Crnoj Gori.
  Tim PROJEKTORa angažovan je u dijelu istraživanja koji se tiču istraživanja i zaštite kulturnog nasleđa Starog Bara, kao registrovanog kulturnog dobra od nacionalnog značaja.
  PROJEKTOR je bio dio tima koji su činili: Omer Peročević, arheolog; Magdalena Radunović, restaurator; Anastazija Miranović, ist. umjetnosti; Dejan Drašković, arheolog; Petra Zdravković, arheolog;