• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • PALATA PIMA, STARI GRAD KOTOR


  PALATA PIMA, STARI GRAD KOTOR  Godina: 

  2011


  Palata se nalazi u centralnoj zoni Starog grada Kotora na istočnoj strani Trga od Brašna. Palata je dobila ime po svojim graditeljima, vlastelinskoj porodici Pima. Na osnovu istorijskih izvora i stilskih karakteristika, datuje se u kraj XVII vijeka, mada je istraživanjima utvrđeno da uz zadnju (istočnu) fasadu prolazila trasa srednjevjekovne ulice i da se u tom traktu palate nalaze ostaci starijih faza građevine sa romaničkim i gotičkim prozorima. Palata kakvu danas poznajemo ima karakteristike renesansnog i baroknog stila. Predmet ovog projekta bila je restauracija dijela prizemlja palate koje je u prethodnoj intervenciji znatno oštećeno u dijelu svodova, zidova i podova. Prostor je uređen za potrebe umjetničke galerije (Galerija Solidarnosti)