• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Đurovic, Maala, Risan


  Đurovic, Mala, Risan  Godina: 

  2015


  Imanje predstavlja stambeno-poljoprivredni kompleks sa 4 objekta i terasasto uređenim imanjem od 8 hektara. Jedan od objekata predstavlja i turska stražarska kula. Na imanju se nalaze i ruševine dva objekta. Glavna građevina ima jedinstven sistem vodosnabdjevanja od bunara, putem podzemnih kanala, do malog ubla. Kompleks ima izuzetne ambijentalne vrijednosti, a njegova autentičnost sačuvana je najvećoj mogućoj mjeri.
  Projektom je predviđeno da se kompleks obnovi uz minimalne intervencije i opremi za savremeni život. Radovi na izradi projekta su u toku.