• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Kuća Kamenarović, Dobrota


  Kuća Kamenarović, Dobrota  Godina: 

  2014


  Predmetno imanje nalazi u središnjem dijelu Dobrote. Dio je šireg stambenog kompleksa porodice Kamenarović, jedne od najznačajnijih pomorsko-trgovačkih porodica Dobrote u period 17-19. Vijeka, a centralna građevina kompleksa je palata Kamenarović, u čijoj neposrednoj blizini se nalazi predmetna građevina. Projektom su predviđeni svi aspekti obnove i restauracije eksterijera i enterijera stambenog objekta i dvorišta za potrebe porodičnog stanovanja.