• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography


 • Ivan Golubović

  LIČNI PODACI

  Ime
  Rođenje
  Mjesto boravka
  IVAN GOLUBOVIĆ
  17. oktobar 1983; Berane, Crna Gora
  Mažina bb, 85320 Tivat, Crna Gora

  OBRAZOVANJE

  2004 – 2011
  Master inženjer arhitekture (5 godina), Arhitektonski odsjek FTN, Univerzitet u Prištini, Srbija
  1998 – 2002
  Srednja škola, Berane, Crna Gora
  1990 – 1998
  Osnovna škola, Berane, Crna Gora

  ZAPOSLENJE

  2012 –
  PROJEKTOR d.o.o. – Studio za konzervaciju, projektovanje i konsalting, Tivat –Arhitekta
  2011 – 2012
  Agencija za investicije i razvoj Berana - Arhitekta

  UČEŠĆE U PROJEKTIMA / KONSULTANTSKI RAD

  .....
  Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore
  .....
  Opština Tivat

  JEZICI

  • Engleski (tečno)
  • Njemački (umereno)

  KONTAKT

  Adresa:
  Mažina bb, 85320 Tivat, Crna Gora
  Mobilni:
  +382 68 757 421
  Telefon:
  +382 32 660 205
  Fax:
  +382 32 660 206
  E – mail:
  ivan.golubovic@projektor-cac.me