• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • Kuća br.1112, Dražin vrt


  Kuća br.1112, Dražin vrt  Godina: 

  2013


  Naselje Dražin vrt se nalazi na prostoru ispod i iznad magistralnog puta Kotor-Perast-Risan, a predmetna kuća nalazi se u prvom redu kuća sa gornje strane puta, na uzvišenju sa koga se pruža divan pogled na Kotorski zaliv. Kuća se danas nalazi u ruševnom stanju. Izvorno, ovo je bila kuća izuzetno izdužene osnove, spratnosti P+1+Pk, sa dvije ugaone vidionice na krajevima, prema moru. U projektantskom smislu predmetna građevina će biti uređena kao savremeni dom za porodicu, gdje će se u unutrašnjosti zadržati tzv. otvoreni plan - jedinstveni prostor sa što manje pregradnih zidova.