• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KUĆA br. 59, PERAST


  KUĆA br. 59, PERAST  Godina: 

  2013


  Predmetno građevina nalazi se u donjoj zoni Perasta. Kuća je jednostavne pravougaone osnove sa  ugaonom viđenicom.
  Projektom je predviđena adaptacija i prilagođavanje kuće za savremeni život. Radovi na obnovi su u toku.