• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KUĆA 28, ZAGORA


  KUĆA 28, ZAGORA  Godina: 

  2012


  Predmetno građevina nalazi se u selu Zagora, u Donjem Grblju. Predmet projekta je bio pažljiva restauracija preostalih djelova  mlina za masline koji je izgubio svoju primarnu funkciju i njihovo oživljavanje i uklapanje u stambeni objekat za odmor.