• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • CRKVA SV. VRAČEVA, RATIŠEVINA


  CRKVA SV. VRAČEVA, RATIŠEVINA  Godina: 

  2009


  Crkva se nalazi u selu Ratiševina, jednom od starih naselja na obroncima planine Orijen, iznad Herceg Novog. Nalazi se na visokoj omanjoj zaravni oivičenoj gustom šumom. Crkva je jednobrodna građevina izdužene pravougaone osnove sa polukružnom apsidom i zvonikom.