• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • CRKVA SV. ĐORĐA, LJEŠEVIĆI


  CRKVA SV. ĐORĐA, LJEŠEVIĆI  Godina: 

  2008


  Crkva se nalazi u selu Lješevići u Donjem Grblju, na istaknutom položaju, vidljivom iz čitavog polja. Crkve je izuzetno mala,  pravougaone osnove sa polukružnom apsidom i bez zvonika. Oko crkve se nalazi prostrano dvorište – porta ograđena niskim kamenim zidom koji u nepravilnoj liniji prati konfiguraciju terena.