• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KUĆA BRINIĆ, RADOVIĆI


  KUĆA BRINIĆ, RADOVIĆI  Godina: 

  2008


  Predmetna kuća nalazi se u naselju Radovići kod Tivta. Po tipu je seoska stambena kuća krtoljskog kraja bez izraženih stilskih karakteristika. Složene je pravougaone osnove sa terasom na jugoistočnom uglu.
  Projektom je predviđena rekonstrukcija i prilagođavanje kuće za savremeni život.