• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • KUĆA BRATIĆ, MILOVIĆI


  KUĆA BRATIĆ, MILOVIĆI  Godina: 

  2013


  Predmetna planirana građevina se nalazi u naselju Krtoli na poluostrvu Luštica, namjenjena je stanovanju dvije porodice. Pri oblikovanju objekta uzeti su u obzir svi bitni faktori lokacije, kao i potrebe budućih korisnika, koji su pretočeni u funkcionalno, estetski i konstruktivno savremeni objekat koji odgovara duhu vremena, a pritom poštuje okruženje i lokalne geološke, pejzažne i mikroklimatske uslove.