• Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography
 • Srećko Krasan Photography

 • INFO

  KAKO OBNOVITI STARU KUĆU?


  Korak 1:

  Prikupljanje dokumentacije za početak izrade projekta:


  • List nepokretnosti (iz Katastra)
  • Kopija plana (iz Katastra)
  • Izvod iz DUP-a (građanski biro - Sekretarijat za urbanizam)
  • Konzervatorski uslovi (Uprava za zaštitu kulturnih dobara - bivši Zavod za zaštitu spomenika kulture)
  • Urbanističko - tehnički uslovi (građanski biro - Sekretarijat za urbanizam)
  * okvirni vremenski rok: 30 - 60 dana
  Korak 2:

  Izrada projektne dokumentacije:


  • Geodetska podloga
  • Projekat zatečenog stanja
  • Glavni projekat rekonstrukcije
  * okvirni vremenski rok: 2 - 6 mjeseci
  Korak 3:

  Podnošenje dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole


  • Glavni projekat rekonstrukcije (u 3 štampana primerka i 7 cd-a)
  • Revizija glavnog projekta (za stambene objekte preko 500 m² i poslovne objekte)
  • Protivpožarni elaborat (sa revizijom i saglasnošću MUP-a)
  • Saglasnost na projekat Uprave za zaštitu kulturnih dobara
  Korak 4:

  Potrebna plaćanja za dobijanje građevinske dozvole


  • Saglasnost JP Vodovoda i kanalizacije
  • Naknada za regionalni vodovod
  • Naknada za komunalno opremanje (Direkcija za izgradnju i uređenje grada Kotora)
  * okvirni vremenski rok: 15 - 30 dana
  Korak 5:

  IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE!


  * Okvirni vremenski rok od predaje dokumentacije do dobijanja dozvole: 30 - 60 dana


   

  AKTUELNOSTI


  12.06.2021. - PROJEKTOR tim je završio restauraciju i postavljanje šestih po redu gradskih vrata na bedemu Starog grada u Budvi. www.rtvbudva.me
  Opširnije

  03.06.2021. - Nakon 2,5 mjeseca rada, PROJEKTOR tim je završio restauraciju i montažu bronzane skulpture na šetalištu Mogren u Budvi. Opširnije
  Opširnije

  16.05.2021. - Na Radio Kotoru objavljen je intervju sa arhitekticom Katarinom Nikolić Krasan. radiokotor.info
  Opširnije

  25.10. 2020. - PROJEKTOR tim je završio rekonstrukciju romano-gotičkih vrata na Gurdiću, najstrarijem dijelu bedema Starog grada u Kotoru.…
  Opširnije

  04.06.2020. - PROJEKTOR je svom gradu donirao sadnicu bora pinjol (Pinus Pinea L.) koji je posađen u Velikom gradskom parku. Ovo je prva od 5…
  Opširnije